Zakres Usług Laboratorium

 Zakres badań laboratorium (kliknij aby pobrać):

– pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
– akredytowane pobieranie próbek ścieków, w tym próbek średniodobowych,
– badanie mikrobiologiczne wody,
– badanie fizykochemiczne wody,
– badanie fizykochemiczne ścieków.

Aby zlecić badanie(a) należy skontaktować się z laboratorium

› tel. (74) 871 50 30
› e-mail: sylwiaradaczynska@zwiknowaruda.pl

– lub pobrać druk zlecenia, wypełnić i przekazać do laboratorium.

Wysoką jakość usług świadczonych przez nasze laboratorium zapewnia kompetentny, doświadczony i wykwalifikowany personel.