Dostawa materiałów instalacyjnych 2016r.

7.03.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 56 zaprasza niniejszym do składania ofert na dostawę materiałów instalacyjnych do remontu i konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należących  do ZWiK w Nowej  Rudzie.
załączniki:

 

15.03.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 56 załącza informację dotyczącą złożonych ofert na dostawę materiałów instalacyjnych do remontu i konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należących  do ZWiK w Nowej  Rudzie.
załączniki:

16.03.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 56 załącza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów instalacyjnych do remontu i konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należących  do ZWiK w Nowej  Rudzie.
załączniki: