Wykonanie studni głębinowej

18.02.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 56 zaprasza niniejszym do składania ofert na „Wykonanie jednej studni głębinowej wraz z niezbędnymi badaniami hydrogeologicznymi w miejscowości Dzikowiec Podlesie gmina Nowa Ruda”.
załączniki:

SIWZ,
Projekt prac geologicznych,
Decyzja.
Projekt geologiczno-techniczny.

24.02.2015 r.

Sprostowanie do „SIWZ” – odpowiedź na pytanie.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami w załączniku:

Sprostowanie

05.03.2015 r.

Zawiadomienie o otwarciu ofert:

(treść w załączniku)

Informacja z otwarcia ofert

23.03.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

(treść w załączniku)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty