Dostawa materiałów instalacyjnych-ogłoszenie

6.02.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 56 zaprasza niniejszym do składania ofert na dostawę materiałów instalacyjnych do remontu i konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należących  do ZWiK w Nowej  Rudzie.
załączniki:

 

13.02.2015 r.

Zawiadomienie o otwarciu ofert (w załączniku):

23.02.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (w załączniku):