Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji

logo_przetarg

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 56 zaprasza niniejszym do składania ofert na sporządzenie dokumentacji, w tym dokumentacji budowlanej w ramach projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej Międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda”.
załączniki:

9.01.2015 r.

Informacja w sprawie ofert złożonych w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w załączniku:

12.01.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku: