Zapytanie ofertowe na roboty budowlane (stacja SN/nn)

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z  ograniczoną odpowiedzialności w Nowej Rudzie zaprasza do składania ofert na wykonanie inwestycji p.n. „Budowa przyłącza napowietrznego średniego napięcia ze słupową stacją transformatorową  20/0,4 kV – etap II. Przepompownia wody Dzikowiec, działka nr 65/1”.

 załączniki:

Opublikowano 2.12.2014.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (w załączniku):

Opublikowano 23.12.2014.