Międzygminna Oczyszczalnia Ścieków.

Międzygminna Oczyszczalnia Ścieków w Ścinawce Dolnej powstała jako wspólne przedsięwzięcie Miasta i Gminy Nowa Ruda oraz Radkowa. Oddana do użytku w połowie 2000 roku obsługuje mieszkańców w/w aglomeracji.

Obiekt o przepustowości Qmax = 9 000 m3/d uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych i składa się z ciągów: mechanicznego, biologicznego oraz ciągu osadowego zapewniającego odpowiednią przeróbkę osadów ściekowych.

Oczyszczalnia oczyszcza około 2 000 000 m3 ścieków rocznie do parametrów ścieków odpowiadających Rozporządzeniu Ministra Środowiska, a średnia redukcja zanieczyszczeń waha się w granicach 87-98% w zależności od parametru.

Od dnia uruchomienia obiektu, do dnia dzisiejszego oczyszczalnia oczyściła 26 239 183 m3 ścieków.