Zapytanie ofertowe na studium wykonalności.

logo_przetarg

18.11.2014 r.

Informacja w sprawie ofert złożonych w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w załączniku:

6.11.2014 r. godz. 15:00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie zaprasza niniejszym do składania ofert na sporządzenie studium wykonalności dla projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej Międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminny Nowa Ruda” 

linki:

 

27.11.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (w załączniku):