Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa prawnego

logo_przetarg
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie zaprasza niniejszym do składania ofert na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na sporządzeniu opracowania prawnego dotyczącego poprawności sporządzonej przez pracowników Zamawiającego dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych (trzy komplety dokumentacji) oraz świadczeniu bieżącego wsparcia prawnego w toku przeprowadzenia procedur związanych z udzieleniem trzech zamówień publicznych.

linki:

 

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – odpowiedzi na pytania

Opublikowano 19 września 2014

W dniu 18.09.2014r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług  doradztwa  prawnego  polegającego na sporządzeniu opracowania prawnego dotyczącego poprawności sporządzonej przez pracowników Zamawiającego dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych (trzy komplety dokumentacji) oraz świadczeniu bieżącego wsparcia prawnego w toku przeprowadzenia procedur związanych z udzieleniem trzech zamówień publicznych, z dnia 15.09 2014 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawcom poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu .

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 23.09.2014 r. godz 11.00

 

załączniki:

 

Informacja w sprawie ofert złożonych w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Opublikowano 30 września 2014

Treść informacji w załączniku:

Informacja

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano 13 października 2014