Ogłoszenia

  1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa prawnego.
  2. Zapytanie ofertowe na studium wykonalności.
  3. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane (stacja SN/nn).
  4. Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji.
  5. Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowej-hala.
  6. Dostawa materiałów instalacyjnych-ogłoszenie.
  7. Wykonanie studni głębinowej.
  8. Dostawa materiałów instalacyjnych 2016r.
  9. Dostawa materiałów instalacyjnych 2017r.

UWAGA: 

Ogłoszenia dotyczące przetargów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdują w zakładce „Fundusze Unijne” – link bezpośredni: http://fundusze.zwiknowaruda.pl/postepowania.html