O Nas

Głównym celem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie jest zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców obsługiwanych obszarów administracyjnych w wodę pitną oraz bieżąca obsługa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie jego działalności. Obecnie możemy wyróżnić trzy główne obszary administracyjne działalności zakładu, są to: Miasto i Gmina Nowa Ruda (1), Gmina Miejska Bardo (2) oraz Gmina Kamieniec Ząbkowicki (3).  W okresie od 1988 – 1994 roku zakład przeszedł szereg zmian organizacyjno – prawnych, funkcjonując najpierw jako przedsiębiorstwo państwowe, później zakład budżetowy, a w końcu jako spółka. 1 stycznia 1992 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji został przekształcony w zakład budżetowy miasta, jednak to przekształcenie, wybór zakładu budżetowego jako organizacyjno – prawnej formy do prowadzenia usług komunalnych miało charakter przejściowy. Następnym krokiem była  likwidacja zakładu budżetowego Wodociągów i Kanalizacji i utworzenie w jego miejsce z dniem  1 lipca 1994 r spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakład przechodził, tak jak cała gospodarka komunalna w Polsce, różne przeobrażenia. Zmiany te były podyktowane ogólnymi zmianami zachodzącymi w gospodarce (przejście z systemu nakazowego na gospodarkę rynkową), jak i zmianami w terenowych organach administracji państwowej.