Dostawa materiałów instalacyjnych 2017r.

28.04.2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 56 zaprasza niniejszym do składania ofert na dostawę materiałów instalacyjnych do remontu i konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należących  do ZWiK w Nowej  Rudzie.
załączniki:

10.05.2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 56 załącza informację dotyczącą złożonych ofert na dostawę materiałów instalacyjnych do remontu i konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należących  do ZWiK w Nowej  Rudzie.
załączniki:

 

05.06.2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka Z o.o. w Nowej Rudzie informuje o unieważnieniu przetargu na „Dostawę materiałów instalacyjnych do remontu i konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie”.
Postępowanie przetargowe zostaje zamknięte bez podania przyczyny na podstawie § 16 Zarządzenia Prezesa Zarządu ZWiK sp. z o.o. w Nowej Rudzie nr 3/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku.