Informacja – Zarządzenie Prezesa ZWiK sp. z o.o.

W sprawie opłaty za przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej (w załączniku):

Zarządzenie