Przyszłość z Naturą

Przyszłość z Naturą

Jako Zakład Wodociągów i Kanalizacji dostarczamy wodę dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz szkół z obrębu naszego Miasta Nowa Ruda jak i Gminy.

Nowe Technologie Lepsze Jutro

Nowe Technologie Lepsze Jutro

Dla poprawy świadczonych usług wprowadzamy nowe Technologie i rozwijamy istniejące sieci aby móc lepiej zarządzać i dawać satysfakcję naszym odbiorcom.

Laboratorium

Laboratorium

Własne laboratorium pozawala nam na bieżąco badać wodę, którą dostarczamy dla naszych odbiorców oraz ścieki które odbieramy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie

Dla naszych mieszkańców dostarczamy wodę pitną oraz kompleksowo zarządzamy siecią.

Galeria

Laboratorium

Druki do pobrania

O NAS

Głównym celem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie jest zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców obsługiwanych obszarów administracyjnych w wodę pitną oraz bieżąca obsługa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie jego działalności. Obecnie możemy wyróżnić trzy główne obszary administracyjne działalności zakładu, są to: Miasto i Gmina Nowa Ruda (1), Gmina Miejska Bardo (2) oraz Gmina Kamieniec Ząbkowicki (3).  W okresie od 1988 – 1994 roku zakład przeszedł szereg zmian organizacyjno – prawnych, funkcjonując najpierw jako przedsiębiorstwo państwowe, później zakład budżetowy, a w końcu jako spółka. 1 stycznia 1992 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji został przekształcony w zakład budżetowy miasta, jednak to przekształcenie, wybór zakładu budżetowego jako organizacyjno – prawnej formy do prowadzenia usług komunalnych miało charakter przejściowy. Następnym krokiem była  likwidacja zakładu budżetowego Wodociągów i Kanalizacji i utworzenie w jego miejsce z dniem  1 lipca 1994 r spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakład przechodził, tak jak cała gospodarka komunalna w Polsce, różne przeobrażenia. Zmiany te były podyktowane ogólnymi zmianami zachodzącymi w gospodarce (przejście z systemu nakazowego na gospodarkę rynkową), jak i zmianami w terenowych organach administracji państwowej.

Aktualności

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące wszelkich zmian, które w najbliższym czasie zostaną lub zostały wprowadzone.
Taryfy 2017/2018
ZAWIADOMIENIE W związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 2180) dotychczasowe Taryfy o...
Czytaj Więcej
Zmiana Centralki Telefonicznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.02.2017 r. została uruchomiona nowa centralka telefoniczna. Prosimy o kontakt na nr-y telefonów: (74) 872 2345; 783 555 008 -...
Czytaj Więcej
Informacja – Zarządzenie Prezesa ZWiK sp. z o.o.
W sprawie opłaty za przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej (w załączniku): Zarządzenie
Czytaj Więcej

Zgłaszanie nieprawidłowości

Narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Taryfy 2017/2018
ZAWIADOMIENIE W związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 2180) dotychczasowe Taryfy o...
Czytaj więcej
Zmiana Centralki Telefonicznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.02.2017 r. została uruchomiona nowa centralka telefoniczna. Prosimy o kontakt na nr-y telefonów: (74) 872 2345; 783 555 008 -...
Czytaj więcej
Informacja – Zarządzenie Prezesa ZWiK sp. z o.o.
W sprawie opłaty za przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej (w załączniku): Zarządzenie
Czytaj więcej

Strona Główna